Hizmet Şartları

Hizmet Şartları

Son Güncelleme: 19 Eylül 2022

Lütfen (aşağıda belirtilen) Hizmetlerimizi kullanmadan önce Hizmet Şartlarımızı (“Şartlar”) ve Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyunuz.  Bu Şartlar ve Gizlilik Politikamız sizinle ve MACHINE ZONE, INC. (“Stüdyo”, “bizim” veya “biz”) arasında bir ilişki kuracak ve siz Hizmetlerimizi kullanırken uygulanacaktır.  “Hizmetler” terimi bunlarla sınırlandırılmadan internet sitemizi https://www.mz.com/ (“Site”), mobil uygulamalarımızı (her biri bir “Oyun” ve topluca “Oyunlar”) ve alakalı herhangi bir hizmet ve içeriği kapsamaktadır.  

Gizlilik Politikamız, size Hizmetlerimizi sunarken kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve başka işlemleri ve bunların yanında haklarınızı ve bilgileriniz ile alakalı tercihlerinizi tanımlar.  Lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Aşağıda yer alan Şartları kabul etmezseniz veya bizden kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikamızda tanımlandığı şekilde toplamamızı, saklamamızı, kullanmamızı veya paylaşmamızı istemiyorsanız Hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Lütfen Hizmetlerimizi kullanabilmeniz için uyumlu donanıma, yazılıma (son sürümü tavsiye edilir ve bazen gereklidir) ve internet erişimine (ücretlendirilebilir) ve diğer teknolojik özelliklere ihtiyacınız olduğunu göz önünde bulundurunuz.  Hizmetlerimizin performansı bunlardan ve bunlarla ilgili bizim kontrolümüzde olmayan özelliklerden etkilenebilir.

1. Şartların Kabulü 

Hizmetlerimizi kullanarak işbu Şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz. Yukarıda belirtildiği gibi bu Şartları veya Gizlilik Politikamızı kabul etmezseniz, bu Hizmetleri kullanmamalısınız. 

HİZMET ŞARTLARI KISIM 18, SİZİ HÂKİM VEYA JÜRİ HUZURUNDA MAHKEME CELSESİNE KATILMA VEYA YARGILANMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİREN RESMİ OLMAYAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ SÜRECİ, TAHKİM ANLAŞMASI ŞARTI VE KONSOLİDE TOPLU DAVA AÇMA VEYA TOPLU DAVADA TEMSİL EDİLME FERAGATINI İÇERİR.

2. Hizmet Şartlarındaki Değişiklikler 

Şartları istediğimiz zaman tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz.  Bunu yaparsak değiştirilmiş Şartları Sitede veya Hizmetler üzerinden diğer iletişim kanalları aracılığıyla size bildireceğiz. Biz şartları değiştirdiğimizde dikkatlice gözden geçirmeniz önemlidir çünkü değiştirilmiş Şartları Sitede veya Hizmetler aracılığıyla bildirdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz bu değiştirilmiş Şartlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.  Düzenlenmiş Şartlara bağlı olmayı kabul etmiyorsanız Siteyi ya da Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. 

Hizmetlerimiz zaman içinde geliştiği için Hizmetlerin tamamını veya herhangi bir bölümünü, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın tamamen kendi takdirimize bağlı olarak güncelleyebilir, değiştirebilir veya sonlandırabiliriz.  Zaman zaman Hizmetlerimizi kullanabilmeniz için yazılımınızı veya donanımınızı güncellemenizi talep edebiliriz.  Hatta bu güncellemeleri uzaktan bir yol ile size haber vermeden yapabiliriz.

Hizmetleri veya belli bir Oyun’u veya Hizmetlerin bir kısmını kalıcı veya geçici olarak durdurma hakkını saklı tutarız. Bu koşulda Hizmetleri veya belli bir kısmını kullanma hakkınız otomatik olarak sona erdirilir veya askıya alınır.  Böyle bir durum söz konusu olduğunda, geçerli yasalar aksini belirtmediği sürece Hizmetlerin devam etmeyen ögeleri veya daha önce kazanılan veya satın alınan Sanal Eşyalar (aşağıda belirtildiği gibi) karşılığında geri ödeme, menfaat veya başka bir telafi bedeli sağlamak zorunda değiliz.

TAMAMEN KENDİ TAKDİRİMİZE BAĞLI OLARAK HESAPLARI VEYA HİZMETLERE VEYA HİZMETLERİN BİR KISMINA ERİŞİMİNİZİ SINIRLANDIRABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, FESHEDEBİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR VEYA SİLEBİLİRİZ. OYUNLARIMIZA VEYA SİTELERİMİZE VE İÇERİKLERİNE, HİZMETLERİNİ VE ARAÇLARINA ERİŞİMİ YASAKLAYABİLİRİZ. BARINDIRILAN İÇERİĞİ GECİKTİREBİLİR VEYA KALDIRABİLİRİZ. KAYIPLARINIZI VEYA İSTENMEYEN SONUÇLARI TELAFİ ETME ZORUNLULUĞUMUZ YOKTUR.

3. Sınırlı Lisans; Hizmetleri Kimler Kullanabilir

3.1 Sınırlı Lisans Verme.  Sözleşmenize ve Şartlarla sürekli uyuma tabi olmak üzere, size hususi olmayan, devredilemeyen, alt lisanslandırılamayan, rücu edilebilir sınırlı bir lisans veririz. Bu lisans, kendi kişisel ticari olmayan ve eğlenceye dayalı amaçlarınız için Hizmetlere erişmenizi ve Hizmetleri kullanmanızı sağlar.  Hizmetleri başka hiçbir amaç için kullanmamayı ve yetki verilmeyen kullanımlardan dolayı kaynaklanabilecek herhangi hasar veya kayıptan sorumlu tutulamayacağımızı kabul etmektesiniz.

3.2 Uygunluk – Hizmetleri yalnızca 16 yaşından büyükseniz ve geçerli yasa altında hukuken engelli değilseniz kullanabilirsiniz. 

18 yaşından veya yaşadığınız yerdeki reşit olma yaşından küçükseniz işbu Şartları yasal vasinizin incelediğini ve kabul ettiğini temsil edersiniz. 

Amerika Birleşik Devletleri’nden hizmetler veya yazılımlar dâhil olmak üzere ürünler almanıza izin verilmiyorsa Hizmetlerimizi kullanamazsınız. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargo uygulanan bir ülkede yaşıyorsanız veya ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde yer alıyorsanız hizmetlerimizi kullanamazsınız.

3.3 Kayıt ve Bilgileriniz – Bize hesabınız için doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler sağlamanız ve bu bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel tutmak için gerektiğinde güncellemeyi kabul etmeniz önemlidir.  Kabul etmezseniz tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve size haber vermeden hesabınızı askıya almak veya sonlandırmak zorunda kalabiliriz.  Hesap şifrenizi kimseyle paylaşmayacağınızı ve hesabınızın izinsiz kullanılması durumunda derhâl bize bildireceğinizi kabul edersiniz.  Bilginiz dâhilinde olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen tüm eylemler sizin sorumluluğunuz altındadır. 

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Yukarıda verilen sınırlı lisans hariç olmak üzere, Hizmetlerin sunulmasında kullanılan teknoloji ve yazılımlar dâhil olmak üzere, Hizmetlerdeki ve Hizmetlere ilişkin tüm hak, isim ve menfaatleri biz ve lisans sağlayıcılarımız saklı tutar.  Hizmetler telif hakkı, ticari marka, ticari sunum tarzı ve diğer dünya genelinde uygulanan fikri mülkiyet hakları ve diğer geçerli yasaların, mevzuatların ve yönetmeliklerin koruması altındadır.  Bu şartlar size veya herhangi bir gruba Hizmetlerde veya Hizmetlerin herhangi bir içeriğinde herhangi bir hak, unvan veya kâr sağlamaz.  

Ek olarak Hizmetlerdeki kaynak kodlarını değiştirmemeyi, bu kodlardan türev eserler oluşturmamayı, geri derleme yapmamayı ve bu kodları elde etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Bu Şartları veya size uygulanan diğer şartlardan herhangi birisini ihlal ederseniz size karşı harekete geçmemiz gerekir, bu hareketlerin içerisinde diğer şeylerin yanında kendi takdirimize bağlı olarak ve sizi bilgilendirmeden hesabınızı sonlandırmak da vardır.  Ek olarak fikri mülkiyet haklarımızın ihlali de dâhil olmak üzere yasalara aykırı hareket etmiş olabilirsiniz. İşbu Şartları ihlal etmeniz durumunda lisans sağlayıcılarımızla birlikte fikri mülkiyet haklarımızı size karşı ihtiyati tedbirler aramak dâhil olmak üzere etkin bir şekilde koruyabiliriz.  HERHANGİ BİR OYUNUN MEŞRU OPERASYONUNA ZARAR VERİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DE DÂHİL OLARAK FAKAT BUNLARLA SINIRLANDIRILMADAN HİZMETLERDE NEDEN OLACAĞINIZ HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA ENGELLEME TEŞEBBÜSÜ BU SÖZLEŞMEYİ BOZAR VE CEZA VEYA MEDENİ HUKUKUNU İHLAL EDEBİLİR.

Hizmetlere ilişkin bir iyileştirme önerisi veya geri bildirim sağlamanız hâlinde veya Stüdyo anketlerine, kullanıcı araştırma projelerine veya alakalı projelere katılmanız hâlinde sizi tazmin etme yükümlülüğü olmaksızın, öneri ve geri bildirimlerinizi veya herhangi bir Stüdyo anketlerinin, kullanıcı araştırma projelerinin veya alakalı projelerin sonuçlarını Hizmetlere eklemek de dâhil olmak üzere, bu öneri ve geri bildirimin veya herhangi bir sonucun kullanılabilmesi için süreğen, devredilebilir, alt lisanslandırılabilir, telifsiz, geri alınamaz, dünya çapında bir lisansa sahip olmamızı kabul etmiş olursunuz.  Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde söz konusu önerileriniz ve geri bildirimler ve/veya herhangi bir Stüdyo anketlerinin, kullanıcı araştırma projelerinin veya alakalı etkinliklerin sonuçlarınıza ilişkin sahip olabileceğiniz tüm manevi haklardan feragat etmiş olursunuz.

5. Gizlilik Politikası 

Sizden, bilgisayarınızdan ve mobil cihazınızdan bilgileri nasıl topladığımız, sakladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve başka işleme alma yolları hakkında bilgi edinmek için lütfen https://www.mz.com/privacy-policy adresinde bulunan Gizlilik Politikamıza bakınız.  Hizmetlerimizi kullandığınızda Gizlilik Politikası’nın uygulanmasını kabul edersiniz.  Bizden kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikamızda tanımlandığı şekilde toplamamızı, saklamamızı, kullanmamızı veya paylaşmamızı istemiyorsanız Hizmetlerimizi kullanmamalısınız. 

6. Kullanıcı İçeriği ve Hizmetlerin Kullanımının İzlenmesi

Sizin veya diğer kullanıcıların Hizmetleri (“Kullanıcı İçeriği”) kullanarak materyalleri, verileri, bilgileri, iletişimleri, resimleri ve sesleri göndermesine, yüklemesine, yayınlamasına, iletmesine veya başka bir şekilde bize sunmasına izin verebiliriz.  Gönderdiğiniz, yayınladığınız veya aktardığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriği patentsiz ve gizli olmayan içerik olarak kabul edilecektir.  Kullanıcı içeriğindeki sahiplik haklarınız saklı kalmaktadır ancak bize tarafınıza bilgi verilmeden veya onayınız alınmadan ve size veya herhangi başka bir kişi veya kuruluşa tazminat ödemeksizin kullanma, kopyalama, yeniden üretme, düzeltme, uyarlama, değiştirme, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak, üretmek, ticarileştirmek, yayınlamak, dağıtmak, satmak, lisanslamak, alt lisans vermek, devretmek, kiralamak, iletmek, kamuya açık olarak sergilemek, kamuya açık bir şekilde gerçekleştirmek, elektronik olarak erişim sağlamak, yayınlamak, telekomünikasyon yoluyla umuma iletmek, görüntülemek, gerçekleştirmek, bilgisayar belleğine girmek veya Kullanıcı İçeriğinizin pazarlama ve tanıtımları da dâhil olmak üzere Hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir değiştirilmiş ve türevleri ile birlikte herhangi bir şekilde kullanmak ve uygulamak için sürekli, cayılamaz, devredilebilir, alt lisanslanabilir, tamamen ödenmiş, telifsiz, basit, dünya çapında hak ve lisans verirsiniz.  Ayrıca Stüdyoya, bize herhangi bir yükümlülük veya size herhangi bir tazminat olmaksızın herhangi bir Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak Stüdyoya gönderilen veya iletilen adınızı, suretinizi ve diğer her türlü bilgi veya materyali kullanma ve bunlardan yararlanma konusunda koşulsuz, geri alınamaz bir hak verirsiniz.  Yasalar tarafından yasaklananlar dışında Kullanıcı İçeriğinizde sahip olabileceğiniz her türlü nitelik ve/veya herhangi bir manevi haktan feragat edersiniz.

Kullanıcı İçeriği’ni Hizmetlerimize gönderir, yayınlar, aktarır veya yüklerseniz şöyle olacağını temsil edersiniz, garanti edersiniz ve onaylarsınız:

 • Doğru;
 • Gizli olmayan veya patentsiz; 
 • Kanunları ihlal etmeyen;
 • Sözleşmesinin şartlarını veya diğer tarafların haklarını ihlal etmediğini ve Kullanıcı İçeriği’nde yer alabilecek diğer tarafların kişisel veya diğer bilgilerinin veya fikri haklarının bulunduğu Kullanıcı İçeriği’ni kullanmaya izniniz olduğunu; 
 • Haksız, karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, tehdit edici, taciz edici, istismar edici, şiddet içeren, nefret dolu, ırkçı veya başka bir şekilde sakıncalı veya uygunsuz olmadığını ve
 • Virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, solucanlar veya herhangi bir kötü amaçlı kod olmadığını.

Bir kullanıcı olarak forumlarda, bloglarda ve oyuncu sohbeti özelliklerinde yayınlanan Kullanıcı İçeriği dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerimizle bağlantılı olarak sizin tarafınızdan yayınlanan ve/veya gönderilen, iletilen veya başkalarına sağlanan tüm bilgilerden kişisel olarak ve yalnızca siz sorumlusunuz.  

Hizmetleri, uygunsuz veya kanunsuz kullanıcı İçeriği veya diğer oyuncuların davranışlarını izlemek gibi bir zorunluluğunuz yok ve bu gibi davranışların sorumluluğunu almayız.  Ayrıca diğer oyunculardan gelen bilgilerden veya malzemelerin sorumluluğunu almayız ve Kullanıcı İçeriği’ni onaylamayız.  Hizmetlerimizi kullanarak size göre saldırgan veya bir şekilde itiraz edilebilir davranışlara maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz.  Hizmetlere gönderilen herhangi bir şeyi desteklemeyiz veya gerçekliğini veya doğruluğunu garanti etmeyiz.  Fakat birisi bu Şartları ihlal ederse (aşağıda belirtilen Davranış Kuralları da dâhil) veya Hizmetleri başka amaçlar için kullanırsa lütfen Hizmetlerde yer alan herhangi bir bağlantıyı kullanarak veya Müşteri Destek ile iletişime geçerek bizi bilgilendirin.

Hizmetleri izlemek gibi bir zorunluluğumuz olmasa da kendi takdirimize bağlı olarak Hizmet içerisindeki etkileşimlerinizi veya Hizmeti kullanırken bizimle veya diğer oyuncular ile olan iletişiminizi izleme, kaydetme veya saklama hakkımız vardır.  Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyin. 

Ayrıca saldırgan veya bir şekilde itiraz edilebilir olduğunu düşündüğümüz herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni veya herhangi bir materyali kendi takdirimize bağlı olarak düzenleyebilir, gönderilmesini reddedebilir veya kaldırabiliriz. İletişimlerinizin veya Kullanıcı İçeriğinizin bu Şartları ihlal ettiğine karar verirsek tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve sizi uyarmadan Kullanıcı İçeriği göndermenizi veya diğer kullanıcılarla iletişim kurmanızı engelleme veya Hizmet’e tamamen erişim hakkınızı elinizden alma ve diğer çözüm yollarını yürütme hakkımızı saklı tutarız.

7. Davranış Kuralları ve Yaptırım Haklarımız 

7.1 Davranış Kuralları.  

Herhangi bir Hizmete eriştiğinizde veya kullandığınızda şunları kabul edersiniz: 

 • Hizmetleri isteyerek veya istemeden, geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal etmek, kurumumuzu ihlal ettirecek bir pozisyona sokmak veya ihlali teşvik etmek veya geçerli yasalara ve kanunlara aykırı davranış sergilemek, kurumumuzu aykırı bir davranış sergileyecek pozisyona sokmak veya aykırı davranışı teşvik etmek amacıyla kullanmamak.
 • Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, bu Şartları, oyun kurallarını, oyun mekaniklerini veya herhangi diğer kural veya politikaları delmek veya değiştirmek de dâhil olmak üzere; kendi takdirimize bağlı olarak Hizmetlerin ruhu veya amacı ile çelişeceğini değerlendireceğimiz herhangi bir eylemde bulunmamak.
 • Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir Platform aracılığıyla yapacağınız tüm ödemeler için geçerli olan koşullar da dâhil olmak üzere; Hizmetlere ulaşmak ve onları kullanmak için aracı olarak kullandığınız herhangi bir üçüncü taraf platform sağlayıcısının tüm şart ve koşullarına uymak.
 • Başka bir oyuncunun Hizmeti kullanımına müdahalede bulunmamak veya kullanımını engellememek.  Buna; kaba veya taciz edici bir dil kullanarak, istismar ederek, aşırı bağırarak (Tamamı büyük harflerle yazılmış yazı), istenmeyen ve tekrar eden mesajlar göndererek veya geri dönüş tuşuna art arda basarak Hizmet içindeki oyunu veya oyun mekaniklerini, sohbet veya diyaloğu bozmak dâhildir.
 • İtici veya hoş olmayan bir şekilde başka bir oyuncu veya (Müşteri Destek de dâhil) çalışanımızı taciz etmemek, tehdit etmemek, utandırmamak veya onlara istenmeyen mesajlar yollamamak, zorbalık yapmamak, istenmeyen eylemlerde bulunmamak; örneğin arka arkaya istenmeyen mesajlar göndermek, küfürlü konuşmak, tehdit etmek veya ırk, cinsel yönelim, din, köken vb. hakkında ayrımcı söylemlerde bulunmak gibi. Diğer oyuncular veya (Müşteri Destek de dâhil) çalışanlarımıza karşı tehdit veya nefret söylemlerine hiçbir surette müsamaha gösterilmeyecektir.
 • Uygunsuz, istismar edici, taciz edici, saygısız, tehdit edici, nefret dolu, saldırgan, kaba, müstehcen, cinsel içerikli, küçük düşürücü, ihlal edici, başkalarının gizliliğini ihlal eden veya başka bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir faaliyette veya grupta bulunmamak veya böyle bir faaliyet veya grubu organize etmemek ve Kullanıcı İçeriği sağlamamak.
 • Yasa dışı olan ya da serbestçe dağıtma izninizin olmadığı içerikleri veya Kullanıcı İçeriğini yayınlamak, göndermemek, yüklememek veya dağıtmamak.
 • Uygunsuz, istismar edici, nefret dolu, taciz edici, saygısız, küçük düşürücü, tehdit edici, çirkin, müstehcen, cinsel içerikli, ihlal edici, gizliliği ihlal eden, kaba, saldırgan, ahlaksız ya da kanunsuz başlıklar, isimler, ekran isimleri, avatarlar, karakterler, materyaller ve bilgiler gibi içerikleri yayınlamamak, göndermemek, yüklememek ve dağıtmamak.
 • Kişisel iletişimden başka amaçlarla bir mesaj veya Kullanıcı İçeriği göndermemek. Yasaklanmış mesajlar arasında reklam, istenmeyen bağlantı, zincirleme mektuplar, piramit şemaları, diğer talep türleri veya ticari faaliyetler yer alır.
 • Başka bir kişiyi taklit etmemek veya sahte bir şekilde Stüdyo çalışanı ya da temsilcisi olduğunuzu ifade etmemek.
 • Oyun içi destek veya şikâyet düğmelerini uygunsuz bir biçimde kullanmamak veya Stüdyo ekibine yanlış raporlar göndermemek.
 • Hizmetler üzerinde herhangi bir kişiden veya çalışanlarımızdan parola, hesap bilgisi veya diğer özel bilgileri almaya veya kimlik avı yapmaya çalışmamak.
 • Yetkili sahibinin izni olmadan veya diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı bir şekilde dolandırıcılık amacıyla Hizmetlere erişmek veya satın almak için herhangi bir ödeme yöntemini kullanmamak.
 • Bu internet sitesine herhangi bir amaçla erişmek veya bu internet sitesindeki herhangi bir materyali kopyalamak için robot, örümcek, kötü amaçlı yazılımı veya diğer otomatikleştirilmiş cihaz veya işlemleri kullanmamak.
 • “Otomatik” yazılım programları, “makro” yazılım programları, “hile yardımcı” yazılım programları veya benzer uygulamaları, açıkları, hileleri ya da diğer oyun korsanlığı, değiştirme veya hile yazılımları veya araçları gibi yetkilendirilmemiş yazılım programlarını ve araçlarını kullanmamak veya dağıtmamak.
 • Stüdyonun değiştirmeniz için size özel olarak yetki vermediği herhangi bir dosyayı veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünü değiştirmemek.
 • Hizmet içinde açıkları, hileleri, belgelenmemiş özellikleri, tasarım hatalarını veya sorunları kullanmamak.
 • Sanal ürünler ve eşyalar da dâhil olmak üzere sahte yazılım veya içeriği kullanmamak veya dağıtmamak.
 • Stüdyo tarafından denetlenmeyen ve yetkilendirilmemiş herhangi bir hizmet üzerinden veya aracılığıyla Hizmeti kullanmaya teşebbüs etmemek.
 • Stüdyo tarafından açıkça izin verilmediği müddetçe Stüdyonun Sanal Eşyaları (aşağıda açıklanmaktadır) ve diğer yetkileri dâhil olmak üzere Stüdyo hesabınızı ve hizmetlere herhangi bir kişisel erişimi; bir Hizmet içinde, üçüncü taraf internet sitesinde veya herhangi bir oyun dışı işlemle bağlantılı olarak satmamak, satın almamak, takas etmemek veya başka bir şekilde devretmemek veya devretmeyi teklif etmemek.
 • Geçerli ihracat kontrol yasaları veya benzer yasa ve düzenlemelere göre bu tür hizmetleri sunmamızın yasaklandığı bir ülkede Hizmet kullanmamak.
 • Tam adınızı, kullanıcı veya oyundaki bir karakter adı olarak kullanmamak, başkası tarafından kullanılan kullanıcı veya karakter adlarını kullanmamak ve kaba, saldırgan veya başka bir şekilde sakıncalı olan veya başkasının haklarını (gizlilik hakları da dâhil) ihlal edici bir kullanıcı veya karakter adı kullanmamak.
 • Bir Hizmetin barışçıl, adil ve saygılı oyun ortamını bozan başka herhangi bir faaliyette bulunmamak.
 • Herhangi bir Hizmette (Örneğin bir lider panosunda) herkese açık olarak bulunan kullanıcılar hakkındaki bilgileri, bu kullanıcıları gerçek dünyada tanımlamaya çalışmak da dâhil olmak üzere Hizmetle ilgisi olmayan herhangi bir amaç için kullanmamak.
 • Bilgisayar korsanlığı veya kırma işlemi dâhil Hizmetin sağlanmasında ve desteklenmesinde kullanılan herhangi bir Hizmeti, sunucuyu veya ağı engellememek ya da aksatmamak.
 • Hizmeti engelleme saldırısı, istenmeyen mesajlar gönderme, bilgisayar korsanlığı veya bilgisayar virüsleri, solucanlar, Truva atları, iptal robotları, casus yazılımlar, bozuk dosyalar ve saatli bombalar yüklemek gibi Hizmete veya başkalarının bilgisayarına ya da mülküne zarar veren, müdahale eden veya kesintiye uğrayan herhangi bir yazılımı veya programı kullanmamak.
 • Yukarıda tarif edilen herhangi bir yasaklanmış eylemi teşvik etmemek, desteklememek veya bu eylemlere iştirak etmemek veya olanak sağlamamak.

7.2 Uymama — İşbu Davranış Kurallarına uymamanız, hesabınızın veya Hizmetlere erişiminizin askıya alınmasına ve/veya Bu Koşullarda veya geçerli kanunlarla tanımlanan cezalara tabi olmanıza neden olabilir.

8. Diğer Kullanıcılarla Etkileşiminiz 

Diğer oyuncularla kurduğunuz etkileşim, yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.  Başka bir oyuncuyla sorun yaşarsanız müdahil olmamıza gerek yoktur fakat istersek olabiliriz.  Bizden bir talep gelirse herhangi bir araştırma için tam iş birliği içinde olacaksınız ve bunu bize herhangi bir sınırlama getirmeden hesabınızın araştırma ile alakalı olabilecek herhangi bir kısmına erişim vererek yaparsınız.

Geçerli yasada aksi belirtilmediği sürece başka bir oyuncuyla bir anlaşmazlık yaşarsanız bizi (Çalışanlarımızı, yetkililerimizi, yöneticilerimizi, aracılarımızı, şirket ortaklarımızı, iştiraklerimizi ve iş ortaklarımızı) o anlaşmazlık ya da anlaşmazlıktan oluşabilecek her türlü nitelikteki sorumluluklardan, iddialardan, taleplerden ve/veya hasarlardan (dolaylı yoldan, asli yoldan veya bağlı olarak) ibra edersiniz. Buna kazanç, iyi niyet, kullanım ve veri kaybından oluşabilecek hasarlar da dâhildir.  

Kaliforniya’da bulunuyorsanız aşağıdaki ifadeleri içeren §1542 sayılı Kaliforniya Medeni Kanunu’ndan feragat edersiniz: “Genel borçtan kurtarma, alacaklının veya borçtan kurtarma tarafının bilmediği veya borçtan kurtarma gerçekleştirilirken kendisine yönelik var olduğundan şüphelenmediği ve bildiği takdirde borçlu ile kurtaran tarafla olan mutabakatını maddi olarak etkileyebilecek talepleri kapsamaz.” Kaliforniya dışında yaşamanız hâlinde bulunduğunuz yargı çevresinde geçerli olan ve benzer etkiye sahip tüm mevzuat, yasa veya hükümlerden feragat etmektesiniz.

9. DMTHY/Telif Hakkı Politikası

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve aynısını sizden de bekliyoruz. ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasına (“DMTHY”), E-Ticaret Yönergesine ve AB’deki ilgili mevzuata ve geçerli olabilecek benzer veya eşdeğer yerel yasalara uyduğu iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimlerine yanıt veriyoruz. Daha fazla bilgi ve bildirim esaslarımızı incelemek için lütfen Sitedeki Telif Hakkı Sayfamıza gidin. Bir oyuncunun “ihlal tekrarı” yapıyor olabildiğine karar verirsek o oyuncunun Hizmetlere erişimini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve bildirim yapmadan sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

10. Ödeme Koşulları

10.1 Oyun içi satın alımlar ve Sanal Eşyalar

Oyunlara erişim, sanal sikkeler, nakit, jetonlar veya puanlar dâhil olmak üzere oyun içi sanal eşyalar veya para (hepsine “Sanal Eşyalar” denir) formunda bir hizmet ve diğer Hizmetlerimizi sağlarız.  Hizmetlerde “gerçek dünya” parası kullanarak sınırlı, kişisel, devredilemez ve rücu edilebilir Sanal Eşyaları veya diğer malları veya hizmetleri tamamen kişisel, ticari olmayan ve eğlence amacıyla kullanma lisansı ve hakkı elde edebilirsiniz.  Aşağıda belirtildiği gibi Hizmetlerimiz aracılığı ile elde ettiğiniz Sanal Eşyalara sahip olmazsınız, bu Sanal Eşyaları “kazanmış” veya “satın almış” olsanız dahi.  Hesabınız ve ilgili Sanal Eşyalar bize aittir ve Sanal Eşyaların “gerçek dünya” değeri yoktur.

Facebook, Apple veya Google gibi üçüncü şahıs platformları üzerinden Oyunlarımızda Sanal Eşyalar satın aldığınızda işlemin tarafı biz değilizdir ve satın alımınız üçüncü şahıs platformunun ödeme hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.  Ek bilgi için lütfen platformun hizmet şartlarını dikkatlice inceleyin.

Sanal Eşyalar için siparişiniz, ödemeyi kabul ettiğimizde bizim tarafımızdan kabul gören sınırlı bir lisans ve ilgili Sanal Eşya(ları) kullanma hakkını elde etme talebinizi temsil eder.  Bu noktada sınırlı lisans başlar.

Sınırlı bir lisans ve Sanal Eşyaları kullanma hakkı elde etmek amacıyla satın alma penceresi veya sayfasındaki satın alma/sipariş düğmesine tıkladığınızda:

 1. Siparişinizi kabul ettikten sonra en kısa süre içinde Sanal Eşyayı size sağlayacağımızı ve
 2. Avrupa Birliği (“AB”) içerisinde ikamet etmeniz hâlinde, Sanal Eşyaları sağlamaya başladığımız andan itibaren, AB Tüketici Hakları Direktifi (İkamet ettiğiniz ülkenin yasaları) kapsamında artık iptal etme hakkınız olmadığını kabul etmektesiniz.

Hizmetlerimizde Sanal Eşyalar “kazanabilir,” “satın alabilir,” “elde edebilirsiniz” ancak Sanal Eşyaların kanunen “sahibi” olamayacağınızı ve Sanal Eşya miktarının herhangi bir “gerçek” para veya herhangi bir gerçek dünya kredi bakiyesi eşdeğeri olmadığını kabul edersiniz.  Herhangi bir miktarda Sanal Eşyalar veya hesabınızda gösterilen herhangi bir “sanal para birimi” bakiyesinin oyun haricinde bir değeri yoktur (örneğin gerçek dünya) ve bunun yerine yalnızca sınırlı lisansınız dâhilinde bir ölçü teşkil eder.  Sanal Eşyaları herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunarak veya bulunmadan değiştirebilir veya ortadan kaldırabiliriz.

Sanal Eşyaları, Hizmetlerin dışına, mesela satarak, hediye ederek veya takas ederek aktarma hakkınız yok (örneğin “gerçek dünya”).  Bu aktarmaları meşru görmeyiz.  Ek olarak Sanal Eşyaları “gerçek” para karşılığında alt lisanslandıramaz, takas edemez, satamaz veya satmaya teşebbüs edemezsiniz veya Sanal Eşyaları bir oyun dışında herhangi bir değer karşılığında değiştiremezsiniz.  Bu gibi aktarmalar veya aktarma teşebbüsleri yasaktır ve geçersizdir ve bu nedenle Hesabınızı sonlandırabiliriz veya bu Şartların ve geçerli yasaların altında yer alan diğer çözüm yöntemlerine başvurabiliriz.

TÜM SATIŞLAR NİHAİDİR: BİR HESAP KAPATILDIĞINDA BU KAPATMA GÖNÜLLÜ VEYA GÖNÜLSÜZ VEYA SATIN ALMANIN SİTEMİZ VEYA HİZMETLER VEYA APPLE, GOOGLE, FACEBOOK GİBİ BAŞKA BİR PLATFORM VEYA HİZMETLERİMİZİ SUNDUĞUMUZ DİĞER SİTELER VEYA PLATFORMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI FARK ETMEKSİZİN KULLANILMAYAN SANAL EŞYALAR İÇİN PARA VEYA BAŞKA BİR TAZMİNAT ÖDEMEYECEĞİMİZİ KABUL EDERSİNİZ.

SINIRLI BİR LİSANS VE SANAL EŞYALARI KULLANMA HAKKI ALMAK İÇİN YAPILAN SATIN ALIMLAR, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ANLAMDA GERİ ÖDENMEZ.

Ek Ödeme Şartları:

Sizin veya size kayıtlı bir hesabı kullanan herhangi birinin maruz kaldığı tüm ücretleri ve geçerli vergileri ödemeyi kabul etmektesiniz. Hizmetler aracılığıyla size lisanslanan Sanal Eşyaların fiyatlandırmasını herhangi bir zamanda revize edebiliriz.

10.2 Abonelikler 

Oyunlarımızdan bazıları aboneliğe dayanan Hizmetler sunabilir.  Bir abonelik satın alırsanız (veya deneme süresinin sona ermesinden önce iptal edilmeyip otomatik olarak ödemeli aboneliğe dönüşen belli bir süre için ücretsiz teklif edilen bir deneme aboneliğini etkinleştirirseniz) satın al düğmesine tıklayarak abonelik Hizmetlerini hemen sağlamaya başlamamızı talep edersiniz ve bizimle süreli bir abonelik sözleşmesine başlarsınız.  Ayrıca satın alma sırasında belirtilen oran üzerinden süreli abonelik ücreti esaslı sizin için yinelenen bir ödeme yetkisi veriyorsunuz.  Bir abonelik satın aldığınızda hesabınızla ilişkili ödeme yönteminden otomatik olarak yinelenen bir ücret alırız.  Ek olarak deneme süresinin sona ermesinden önce iptal etmeyip otomatik olarak ücretsiz teklif edilen bir deneme aboneliğini etkinleştirirseniz, deneme aboneliği otomatik olarak ödemeli bir aboneliğe dönüşür ve hesabınızda kullanılan yöntem ile belirli aralıklarla ücret ödemesine başlanır.  Apple veya Google gibi bir platformda oynanan bir Stüdyo Oyununda satın alınan abonelik Hizmetleri için ilgili platform abonelik ücretini sizden tahsil edecek ve platformun ödeme koşulları geçerli olacaktır.  Ek bilgi için lütfen ilgili platformun ödeme koşullarını dikkatlice inceleyin.

Abonelik ücretleri, aboneliğinizi başlattığınızda sağladığınız ödeme aracına veya yöntemine (Hesap bilgilerinizi değiştirmeniz durumunda farklı bir ödeme aracına veya yöntemine) uygulanacaktır. Lütfen Sanal Eşya fiyatlarının veya abonelik ile alakalı ücretlerin de dâhil olduğu fiyatların ve ödemelerin tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda değişebileceğini unutmayın.  ABD doları cinsinden süreli abonelik ücretinde bir değişiklik yaparsak size önceden bildireceğiz. 

Aboneliğiniz, siz aboneliğinizi sona erdirmedikçe veya biz sona erdirmedikçe her abonelik döneminde otomatik olarak yenilenecektir.  Aboneliğiniz kendini ödeme zamanında yenilemeden önce aboneliğinizi iptal etmelisiniz (veya deneme süresi bitmeden deneme aboneliğinizi), aksi takdirde bir sonraki döneme ait abonelik ücretlerinin ödemesi, seçtiğiniz ödeme yöntemi üzerinden otomatik olarak alınacaktır.  Tüm ücretlerin ve ödemelerin zamanında ödenmesinden ve hesabınızda kullanılan ödeme bilgilerinin doğruluğundan emin olmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.  Ödemeniz herhangi bir sebepten ötürü başarısız olursa aboneliğiniz otomatik olarak iptal edilebilir. 

Apple veya Google gibi platformlar aracılığı ile satın alınan aboneliklerini (veya deneme sürümünün sona ermesinden önce iptal edilmediği için otomatik olarak ödemeli aboneliğe dönüşen deneme aboneliklerini) platformunu aracılığı ile istediğiniz zaman şu yolla iptal edebilirsiniz: Aboneliğinizi istediğiniz zaman cihazınızın “Hesap Ayarları” bölümünden yönetebilir ve iptal edebilirsiniz. iOS abonelikleri için lütfen Apple’ın burada yer alan destek sayfasını inceleyiniz. Google Play abonelikleri için lütfen burada yer alan Google Play’in destek sayfasını inceleyiniz.   

GEÇERLİ YASALARIN GEREKTİRDİĞİ YERLER HARİCİNDE ABONELİK ÖDEMELERİ GERİ ÖDENMEZ. BELLİ BİR KISMI GEÇMİŞ ABONELİK SÜRESİ İÇİN GERİ ÖDEME YAPILMAYACAKTIR VEYA KREDİ VERİLMEYECEKTİR. 

11. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine, Kaynaklarına veya Reklamlarına Bağlantılar 

Hizmetlerimiz bizden veya diğer şirketlerden gelen reklamlar barındırabilir.  Gizlilik Politikamız reklam verenler ile hangi bilgilerin paylaşıldığını açıklar.  Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. 

Bazen oyunlarımızda veya Hizmetlerimizde diğer üçüncü taraf şirketlerin internet sitelerine veya kaynaklarına bağlantı kullanırız.  Bu bağlantıları yalnızca kolaylık olması adına sağlıyoruz ve bu internet sitelerinde, bu internet sitelerinde görüntülenen kaynaklarda ya da bağlantılarda bulunan veya buralardan erişilebilen içerik, ürün veya hizmetlerden sorumlu değiliz.  Üçüncü taraflara ait herhangi bir içerik, mal ve/veya hizmet için herhangi bir iddiada sorumluluk kabul etmeyiz ve herhangi bir üçüncü taraf internet sitesini veya kaynağını kullanmanızdan kaynaklanan tüm risklerin yegâne sorumluluğunu kabul edersiniz. 

Ayrıca lütfen bağlantısı verilen üçüncü taraf internet sitelerini veya kaynaklarını kontrol etmediğimizi göz önünde bulundurun. Bunlar veri toplayabilirler veya onlara kişisel veya başka bilgileri vermenizi isteyebilirler veya sizden otomatik olarak bilgi toplayabilirler.  Bu üçüncü taraflar siteleri ve hizmetleri kullandığınızda üçüncü taraf şirketi bilgilerinize ve içeriğinize erişim izni isteyebilir (istemeyebilir de). Bu diğer şirketlerin içeriğinden, iş yapma pratiklerinden veya gizlilik politikalarından veya sizden aldıkları bilgileri nasıl topladıklarından, nasıl kullandıklarından veya nasıl paylaştıklarından sorumlu değiliz.

12. Fesih 

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda ve size bildirimde bulunmaksızın Hizmetlere erişiminizi ve Hizmetleri kullanımınızı sonlandırma hakkımız vardır.  Hizmetlerin veya hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi, durdurulması veya iptali durumunda mülkiyet hükümleri, taahhüt reddi, sorumluluk sınırlamaları ve ihtilaf çözüm hükümleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğası gereği geçerli olması gereken bu Şartların tüm hükümleri geçerliliğini koruyacaktır. 

13. Tazminat 

Yasaları veya işbu Şartları ihlal etmeniz ve gerçekleştirdiğiniz ihlallerin tarafımızda bir kayıp, zarar, talep veya yükümlülüğe sebep olması hâlinde yasal masraflar da dâhil olmak üzere söz konusu kayıp, zarar, talep veya yükümlülüğün tazminatını karşılamayı kabul edersiniz.  Sizin tazminat ödemeye tabi olduğunuz herhangi bir dava savunmasının münhasır kontrolünü biz sağlayabiliriz.  Bu davalardaki savunmamızda bizimle iş birliği yapmayı kabul edersiniz.  Zararımızı ödemekle yükümlü olduğunuz her talebe ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla makul çabayı göstereceğiz. 

14. Taahhüt Reddi

Hizmetlerin veya onların içerdiklerinin her zaman erişilebilir, kesintisiz veya hatasız olacağı konusunda bir söz veya garanti vermeyiz.  Yukarıda beyan edildiği gibi Hizmetlerimizin performansı bizim kontrolümüzde olmayan donanım, yazılım ve/veya internet erişiminden etkilenebilir.  Ek olarak Hizmetlerimizin tamamını veya bir kısmını iş ve işletme amaçları doğrultusunda askıya alabiliriz, geri çekebiliriz veya kısıtlayabiliriz.

HİZMETLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR.  HİZMETLER VE İÇERİĞİ, HERHANGİ BİR TAAHHÜT OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLANMAKTADIR.  İLGİLİ İDDİANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜNÜN BÜTÜNÜNDE HİZMETLER ÜZERİNDE SÖZLE VEYA İMA İLE TAAHHÜT ETMEYİZ, KOŞUL SUNMAYIZ VEYA BAŞKA BİR ŞART KOŞMAYIZ.  YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, ZAPTA KARŞI TEMİNAT VEYA ZIMNİ SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL, İHLAL ETMEME VEYA KULLANILABİLİRLİK TAAHHÜTLERİNİ VE TİCARETİN İŞLEYİŞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TAAHHÜTÜ AÇIKÇA REDDEDERİZ. HİZMETLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLARAK KULLANILACAĞINI TAAHHÜT ETMİYORUZ. HİZMETLERDE MEVCUT OLAN HİÇBİR İÇERİĞİN KALİTESİ, İSABETLİLİĞİ, VAKTİNDELİĞİ, DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMUYORUZ. 

Eyaletiniz veya ülkeniz izin vermiyorsa bu feragatler size uygulanmaz.  Eyaletiniz veya ülkeniz taahhüdün geçerliliği için belirli bir süreyi gerektiriyorsa bu geçerlilik süresi ya Hizmetleri kullanmanızın başlangıcını takip eden otuz (30) güne kadar ya da kanunun gerektirdiği en kısa zamana kadar sürecektir.

15. Sorumluluk Sınırlaması 

HİZMETİ OLUŞTURMA, ÜRETME VE SAĞLAMA AŞAMALARINDA PAY SAHİBİ OLAN BİZ VEYA HERHANGİ BİR TARAFIN (ŞİRKET ORTAKLARIMIZ DÂHİLDİR) SORUMLU TUTULMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ: 

 • TAAHHÜT, SÖZLEŞME, HAKSIZLIK (İHMAL DÂHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA DİĞER HUKUK KURAMLARINA DAYANSA DA DAYANMASA DA BİZ BÖYLESİ BİR HASARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLALIM YA DA OLMAYALIM, KÂR KAYBI, VERİ VEYA İYİ NİYET KAYBI, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR HASARI, SİSTEM HATASI VEYA İŞBU ŞARTLARDAN, HİZMETLERİN VEYA İÇERİKLERİN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞAN VEYA ALTERNATİF HİZMETLERİN MALİYETİ DÂHİL OLARAK HERHANGİ BİR ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ YA DA DOLAYLI HASARLAR İÇİN VEYA
 • DİĞER KULLANICILARIN HİZMETLERİ KULLANMASI VE HARİCİ İNTERNET SİTELERİNİN VEYA KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN DAVRANIŞLARI İÇİN.

HİZMETLERİN VE HARİCİ İNTERNET SİTELERİNİN VE KAYNAKLARININ KULLANIM RİSKİ VE AYRICA HARİCİ İNTERNET SİTELERİNDEN VEYA KAYNAKLARINDAN DOĞABİLECEK SAKATLANMA RİSKİ DE TAMAMEN SİZE AİTTİR.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, BU ŞARTLARDA YER ALAN SORUMLULUK REDDİ, HERHANGİ BİR YARGI ÇEVRESİNDE HERHANGİ BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ TAAHHÜT İHLALİ, SÖZLEŞME İHLALİ VEYA HAKSIZLIK (İHMAL DÂHİL) DAVALARI DÂHİL OLARAK FAKAT BUNLARLA SINIRLANDIRILMADAN HİZMETLERDEN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN TÜM HASARLARA VEYA SAKATLANMALARA UYGULANIR.  DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLARIN SORUMLULUĞUNU HARİÇ TUTMAYAN VEYA SINIRLANDIRMAYAN BİR YARGI ÇEVRESİNDE YAŞIYORSANIZ YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA SİZE UYGULANMAYABİLİR. 

HİZMETİ OLUŞTURMA, ÜRETME VE SAĞLAMA AŞAMALARINDA PAY SAHİBİ OLAN STÜDYONUN VEYA HERHANGİ BİR TARAFIN (ŞİRKET ORTAKLARIMIZ DÂHİLDİR) TOPLAM TAAHHÜDÜ, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE BU TÜR BİR TALEPTE BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AYLIK DÖNEMDE BİZE ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM MİKTARLA SINIRLIDIR. BU ALTI (6) AYLIK DÖNEMDE STÜDYOYA HİÇBİR TUTAR ÖDEMEDİYSENİZ STÜDYO İLE YAŞAYACAĞINIZ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK İÇİN TEK VE YEGÂNE ÇÖZÜM YOLUNUZ HİZMETLERİ KULLANMAYI BIRAKMAK VE HESABINIZI İPTAL ETMEKTİR.  

Bazı eyaletler ve ülkeler bazı taahhütlerin hariç tutulmasına veya yukarıdaki ifade edilen sorumlulukların sınırlandırılmasına/hariç tutulmasına izin vermez, bu da bu eyaletlerde veya ülkelerde yaşıyorsanız bu sınırlandırmalar/hariç tutulmaların size uygulanmayacağı demektir.  Söz konusu taahhüdün ve yükümlülüğümüzün kapsamı, yürürlükteki yasalar gereği burada belirtilen herhangi bir taahhüdü reddedemeyeceğimiz veya sorumluluğunu sınırlayamadığımız ölçüde söz konusu geçerli yasanın izin verdiği asgari düzeyde olacaktır. 

16. Taleplerdeki Zaman Sınırlaması

Bizimle olan ilişkinizden herhangi bir sebepten ötürü kaynaklanan veya Hizmetleri kullanmanızdan ötürü kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere bizimle olan ilişkiniz ile ilgili herhangi bir talebin, bu fiili gerçeklere dayalı talebin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde dosyalanması gerektiğini kabul etmektesiniz; aksi takdirde talebiniz kalıcı olarak ansızın menedilir.  

17. Geçerli Yasa ve Yargılama Yeri

İşbu Şartlar ve bizim ilişkimiz yasalar çatışması ilkeleri haricinde Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir. 

Ayrıca siz ve biz, Hizmetlerle ilgili veya bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, talebi veya ihtilafı (Bunlarla ilgili veya bağlantılı herhangi bir sözleşme dışı anlaşmazlığı/talebi) çözmek için Santa Clara County, Kaliforniya’daki mahkemelerin yargı yetkisini kabul etmekteyiz.  

18. Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci; Tahkim Anlaşması, Toplu Davadan ve Grup Davasından Feragat

LÜTFEN BU KISMI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.  BU KISIM HAKLARINIZI ETKİLER. MAHKEMEDE JÜRİ YARGILAMASI VE TOPLU DAVA VEYA GRUP DAVASI AÇMA HAKLARINDAN FERAGATI İÇERİR.

Genel Bakış; Hasar İhbarı ve Mecburi Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci

Şartların varlığı, geçerliliği, feshi veya ihlaline ilişkin veya Hizmetlerin kullanımına ilişkin her soru da dâhil olmak üzere işbu Şartlardan doğan veya bu koşullarla ilişkili olarak herhangi bir anlaşmazlığın veya talebin ortaya çıkması durumunda, taraflar önce Müşteri Destek ile iletişime geçerek ardından da aşağıda ifade edilen Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci aracılığı ile birbirlerine danışarak müzakere edecek, karşılıklı çıkarlarını saptayacak ve tatmin edici bir çözüme ulaşmaya çalışacaktır.  Bu resmi olmayan çabalar kaygıyı gidermezse veya sorunu çözmezse aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, her ikimiz de aramızdaki tüm ihtilafların çözümünde genel yargı mahkemeleri yerine bağlayıcı tahkimler veya asliye mahkemelerine başvurmayı kabul etmekteyiz.    

Hizmetler hakkında herhangi bir kaygınız varsa veya herhangi bir sorun ile karşılaştıysanız çoğu kullanıcı kaygıları veya sorunları Müşteri Desteğe ait [email protected] e-posta adresi ile iletişime geçerek giderilebilir.  Bu kısma uygun yollarla Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci (aşağıda tanımlandığı gibi) işlemini başlatmadan veya herhangi bir tahkim veya mahkeme işlemi başlatmadan önce kaygınızı gidermek veya sorununuzu çözmek için Müşteri Destek ekibimizle iletişime geçmelisiniz.  Çoğu anlaşmazlık bu şekilde çözüme kavuşturulabilir. 

Müşteri Destek kaygınızı veya sorununuzu gideremezse ihtilafı resmi olmayan yöntemlerle ve iyi niyet çerçevesinde çözeceğinizi kabul edersiniz (“Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci”). Bu süreçte bizimle iletişime geçiniz ve Dava Tebliği için aşağıda sağlanan adrese veya d[email protected] adresine yazılı bir hasar ihbarı (“Hasar İhbarı”) gönderiniz.  Hasar İhbarı bize bireysel, kişisel talebinizin veya taleplerinizin ve tazminatın miktarı ve bu miktarı nasıl elde ettiğinizin ifadesi de dâhil olmak üzere aradığınız çözümün gerçekçi temellerinin ve sebebinin bireyselleştirilmiş ve detaylı tanımını içermelidir.  Hasar İhbarınız yalnızca bireysel kişisel talebinizi veya taleplerinizi içerebilir ve diğer bireylerin Hasar İhbarı ile birleştirilemez.  Hasar İhbarınızı gönderdikten sonra bir sonraki adıma geçmeden önce bireysel talebiniz için iyi niyet çerçevesinde buluşmayı veya e-posta, telefon veya görüntülü konuşma (Zoom gibi) ile görüşmeyi kabul edersiniz.  

Hasar İhbarınıza yönelik herhangi bir ihtilaf Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci ile Hasar İhbarı’nın elimize geçişinden sonraki altmış (60) gün içerisinde çözülemezse bu Kısım karşılıklı olarak bunu nasıl çözeceğimizi ifade eder.  Aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, her ikimiz de aramızdaki tüm ihtilafların çözümünde genel yargı mahkemeleri yerine bağlayıcı tahkimler veya asliye mahkemelerine başvurmayı kabul etmekteyiz.  Birbirimize dava açma ve yargıç veya jüri karşısında yargılanma haklarımızdan karşılıklı olarak siz ve biz feragat ettiğimizi bilirsiniz ve kabul edersiniz.

Bölünebilirlik

Kısım 18, geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.  Bu Kısmın herhangi bir bölümünün herhangi bir yetkili makam tarafından yasa dışı veya uygulanamaz kabul edilmesi durumunda söz konusu hüküm bölünecek ve Bu Kısmın geri kalanı tam olarak yürürlükte ve geçerli olacaktır.  

Yürürlükteki yasanın herhangi bir talebin, dava nedeninin veya talep edilen çözüm yolunun tahkimini engellediğinin herhangi bir yetkili makam tarafından tespit edilmesi hâlinde yalnızca o talep, dava nedeni veya talep edilen çözüm yolu bu Tahkim Anlaşması’ndan (aşağıda tanımlandığı gibi) ayrılacaktır ve yetkili mahkemeye götürülecektir.  Bu paragraf uyarınca bir talebin, dava nedeninin veya talep edilen çözüm yolunun ayrılması durumunda siz ve biz, tahkime tabi olmayan taleplerin, dava sebeplerinin veya talep edilen çözüm yollarının tüm tahkime uygun talepler, nedenler ve talep edilen çözüm yolları hakem tarafından karara bağlanana kadar etkili olacağını kabul ederiz.

Tahkim Anlaşması; Tahkim Anlaşmasına İstisnalar

Anlaşmazlığımızı Müşteri Destek veya Resmi Olmayan İhtilafların Çözülmesi Süreci (yukarıda ifade edildiği gibi) aracılığıyla çözemediğimiz takdirde, ARAMIZDAKİ İLİŞKİNİN TÜM YÖNLERİ, OYUNU İNDİRME KARARINIZ, OYUNU KULLANIMINIZ, TÜM KULLANICI İÇERİKLERİ VEYA HESABINIZA İLİŞKİN ŞİKÂYETLER DÂHİL OLMAK ÜZERE, ARAMIZDAKİ TÜM ANLAŞMAZLIK VE ŞİKÂYETLERİ BİREYSEL OLARAK BAĞLAYICI BİR TAHKİMLE ÇÖZMEYİ KARŞILIKLI OLARAK KABUL ETMEKTEYİZ.  

İşbu Tahkim Anlaşması, ayrıntılı olarak yorumlanacak olup, tüm kuramların (Sözleşme, haksızlık, mevzuat, dolandırıcılık, yanlış beyan veya diğer hukuk kuramları) kapsamında yer alan iddia ettiğiniz veya olabilecek tüm ihtilaflar veya talepler ve öne sürdüğünüz veya Hizmetleri kullanmayı bırakıp Oyun hesabınızı sildikten, Oyunu kullanmayı bıraktıktan veya Oyun uygulamasını sildikten sonra ortaya çıkan tüm anlaşmazlık veya şikâyetler için geçerlidir.  İşbu Tahkim Anlaşması, belgelenmiş bir grubun üyesi olmadığınız mevcut toplu davalara konu olan tüm talepler için de geçerlidir.  

Siz ve biz, sizinle bizim aramızdaki herhangi bir anlaşmazlığın Tahkim Anlaşmasına tabi olup olmadığına (Örneğin herhangi bir anlaşmazlığın tahkim yoluyla çözülebileceğine hakem karar verir) karar vermek ve bu şartların herhangi bir bölümünün veya tamamının hükümsüz ya da feshedilebilir olup olmadığı dâhil bu şartların yorumlanmasına, uygulanabilirliğine veya tenfiz kabiliyetine ya da bu sözleşmenin oluşumuna dair herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için hakemin münhasır yetkiye sahip olduğunu kabul etmiş oluruz.

Lütfen tahkimin, yargıç veya jüri yerine tarafsız bir hakemin huzurunda gerçekleşen bir duruşma olduğunu unutmayın.  Tahkim, bir mahkeme davasından daha az resmidir ve sınırlı düzeyde ifşaat sağlar.  Tahkimde, mahkeme duruşmalarından farklı mevzuatlar uygulanır ve mahkemeler tarafından oldukça sınırlı bir denetime tabidir.  Hakem yazılı bir karar yayınlar ve taraflardan biri talep ettiği takdirde bir gerekçe beyanı sunar.  BİRBİRİMİZE DAVA AÇMA VE YARGIÇ YA DA JÜRİ KARŞISINDA YARGILANMA HAKLARIMIZDAN KARŞILIKLI OLARAK FERAGAT ETTİĞİMİZİ ANLADIĞINIZI BEYAN EDERSİNİZ.

Tahkim Anlaşmasına İstisnalar

Kısım 17 uyarınca birbirimize dava açabileceğimiz aşağıda yer alan talep ve ihtilaflar için geçerli değildir: 

(1) ihtiyati tedbir istenilen talepler dâhil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihlal veya diğer istismarların söz konusu olduğu davalar ve

(2) buradaki Şartların ihlaline yönelik ihtiyati tedbir talepleri.

Bu Kısım, yasalar izin veriyorsa ihtilafınızı söz konusu anlaşmazlığı herhangi bir federal, eyalet veya yerel devlet kurumuna taşımanıza engel olmamaktadır.  Ek olarak taleplerin asliye mahkemesine taşınmasına ilişkin gereksinimleri karşılaması durumunda Santa Clara County, Kaliforniya’daki ya da yaşadığınız ilçedeki veya ikimizin de anlaştığı bir yerdeki asliye mahkemesine başvurabiliriz.  Herhangi bir taraf tahkim yoluyla asliye mahkemelerinde görülebilecek bir dava açarsa diğer taraf davayı diğer tarafa hakem ile görüşme öncesinde bildiri göndererek asliye mahkemesine götürmeyi seçebilir (tahkim yerine); bu bildirimin alınmasıyla tahkim sağlayıcı idari yetki ile herhangi bir tazminat belirlemeden davayı kapatacaktır ve davayı açan taraf tahkim gereğince davayı asliye mahkemesine taşıyacaktır.

Tahkim Usulü

Federal Tahkim Yasası bu Kısım için geçerlidir.  Tahkim, bu Şartlar tarafından düzenlenen JAMS’ın (“JAMS”) Modern Tahkim Mevzuatları ve Usullerine (“Kurallar”) uygun yönetilir.  Bu Mevzuatlar https://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ adresinde mevcuttur.  İşbu Şartlar, hakem için bağlayıcıdır.  Tahkim sağlayıcının ve Şartların mevzuatları arasında tazminatın ve tahkim ücretinin hesaplanması da dâhil olmak üzere bir çatışma yaşanırsa bu Şartlar uygulanacaktır.

Bir tahkim süreci başlatmak için JAMS’ın internet sitesinde yer alan (https://www.jamsadr.com/submit/) formu kullanın.

Bu kısım kapsamında kişisel olarak yürütülen tüm tahkimler Mevzuatlara ve bu Şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.  Taraflar, Tahkim dinlemesi de dâhil olmak üzere herhangi bir canlı duruşmaların her iki tarafın seyahat imkânları ve diğer ilgili şartlar göz önüne alınarak iki tarafa da makul ölçüde uygun bir konumda gerçekleşeceğini açıklayan Kurallara uygun bir şekilde gerçekleşecektir.   

Dosya, idari, hakem ücretleri ve tahkim masrafları bu Şartların düzenledikleri haricinde Mevzuatlar tarafından yönetilecektir.  Talebinizin 25.000 ABD doları veya altında olması hâlinde hakem, iddialarınızın önemsiz olduğuna veya iddialarınızın geçersiz bir amacı olduğuna veya tahkim masraflarınızın makul olmadığına karar vermediği sürece hakem ücretlerinin size düşen kısmı da dâhil olmak üzere tahkim masraflarından size düşen payı karşılamayı kabul etmekteyiz.  25.000 ABD dolarından fazlasını talep etmeniz hâlinde, hakem ücreti dâhil olmak üzere tahkim masrafları, tahkim sağlayıcısının mevzuatları uyarınca sizin ve bizim aramızda bölüştürülecektir.  Yukarıdakilere rağmen tahkimin ücretlerini veya masraflarını karşılayamayacağınızı ispat ederseniz ve resmi muafiyete hak kazanırsanız veya hakem ödeyeceğiniz ücretlerin veya masrafların herhangi bir parçasının fahiş olduğuna karar verirse (davaya oranla) bu ücretleri biz ödeyeceğiz.  Talep edilen miktarın ne kadar olduğu fark etmeksizin, hiçbir tarafın avukat ücretleri ya da masrafları diğer tarafa ödetilemez; ancak hakem, diğer tarafın taleplerinin (Veya karşı davalarının) önemsiz olduğuna ya da iddialarının geçersiz bir amacı olduğuna karar verirse tahkim sırasındaki avukat masrafları herhangi bir tarafça geri alınabilir.

ABD Dışındaki Kullanıcılar İçin

Varlığı, geçerliliği, feshi veya ihlaline ilişkin konular da dâhil olmak üzere işbu Şartlardan doğan ya da bu şartlarla ilişkili olarak ortaya çıkan anlaşmazlık ya da taleplerde, taraflar birbirlerine danışarak müzakere edecek, karşılıklı çıkarlarını iyi niyet çerçevesinde saptayacak ve tatmin edici bir çözüme ulaşmaya çalışacaktır. Altmış (60) günlük bir süre içerisinde herhangi bir mutabakata varılamaması hâlinde taraflardan birinin diğerine tebliğ gerçekleştirmesiyle birlikte çözülmeyen tüm anlaşmazlık ya da talepler, Uluslararası Tahkim Mevzuatlarına Uygun olarak Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Merkezi’nin (“ICDR”) (www.icdr.org) yönettiği bir tahkim ile çözülecektir. Tahkim yeri Londra, İngiltere’dir ve hakemlerin sayısı bir olmalıdır. Tahkim duruşmalarında kullanılan dil İngilizcedir. 

Yasaların gerektirdiği durumlar dışında hiçbir taraf ya da tarafların temsilcileri Stüdyonun önceden yazılı rızası olamadan hiçbir tahkimin varlığını, içeriğini veya sonuçlarını açıklayamaz. Avrupa Birliği ayrıca çevrim içi bir anlaşmazlık çözüm platformu idare etmektedir: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Toplu Davadan ve Grup Davasından Feragat

Bizimle sizin aranızda veya diğer herhangi bir kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda her ikimiz de birbirimize karşı yalnızca bireysel olarak talepte bulunabileceğimizi kabul etmekteyiz. NE SİZİN NE DE BİZİM, DAVACI YA DA GRUP ÜYESİ OLARAK BİR TALEBİ TOPLU DAVA, GRUP TAHKİMLERİ, BİRLEŞTİRİLMİŞ DAVA YA DA GRUP DAVASINA TAŞIMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.  HAKEM TEK BİR DAVAYA BİR KİŞİNİN TALEBİNDEN DAHA FAZLASINI DÂHİL EDEMEZ VE İKİ TARAF DA YAZILI MUTABAKATA VARMADIĞI MÜDDETÇE BİRLEŞTİRİLMİŞ, TOPLU YA DA GRUP DAVASI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.  ANCAK BU TOPLU DAVA VEYA GRUP DAVASI FERAGATİNİN HERHANGİ BİR KISMI UYGULANMAZ VEYA GEÇERSİZ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE HAKEM, YASALARLA YETKİLENDİRİLMİŞ TÜM ÇÖZÜMLERİ DÜZENLEME YETKİSİNE SAHİP OLACAKTIR. 

BU TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMDA BİR MAHKEME YOLUYLA DAVA AÇMA, DAVANIZA BİR YARGIÇ VEYA JÜRİNİN KARAR VERMESİNİ İSTEME VE TOPLU DAVANIN VEYA GRUP DAVASININ TARAFI OLMA HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUZU ANLAMIŞ OLURSUNUZ.  FAKAT HER TÜRLÜ DAVANIN BİREYSEL OLARAK VE YALNIZCA TAHKİM YOLUYLA GÖRÜLMESİNİ ANLAMIŞ VE TERCİH ETMİŞ OLURSUNUZ. 

Dava Tebliği

Bize karşı bir tahkim veya herhangi bir yasal süreç başlatmak için süreci başlatan uygun belgeleri, şu adresteki kayıtlı temsilcimize tebliğ etmek zorundasınız: United Agent Group Inc., 3411 Silverside Road, Tatnall Building #104, Wilmington, New Castle, DE, 19810, United States. 

Bu Kısımda Yapılan Değişiklikler

İşbu Koşullarda aksini belirten hiçbir hüküm dikkate alınmaksızın, bu Kısım’da gelecekte herhangi bir değişiklik yaparsak değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şu e-posta adresini kullanarak yazılı bildirim ile bu değişikliklere itiraz edebileceğinizi kabul etmekteyiz: [email protected].    

Geçerliliğin Devamı  
Bu Kısım işbu Şartların feshi durumunda da devam edecektir.  

19. Kaliforniya İhtarnamesi

Kaliforniya Medeni Kanunu Kısım 1789.3 uyarınca Kaliforniya’daki tüketiciler aşağıdaki ihtarname için şu özel tüketici haklarına sahiptir: 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 adresindeki Kaliforniya Tüketici İlişkileri Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümü Şikâyet Destek Birimine yazılı başvuruda bulunabilir ya da 1(916) 445-1254 veya 1(800) 952-5210 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. 

İlgiliye yazılı başvuru yoluyla bize ulaşabilirsiniz: “Yasal”, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304. 

20. Sair Şartlar 

Fotofobi Uyarısı; Bazı insanlar Hizmetlerimizde veya diğer içeriklerde yer alan belli görüntülere, arka planlara, özelliklere, efektlere, ışık modellerine veya yanıp sönen ışıklara tepki verebilir (daha önce tanısı konulmuş olsa da olmasa da).  Sizin veya ailenizden birinin epilepsi hastalığı varsa oynamaya başlamadan önce doktorunuzla görüşünüz.  Hizmetlerimizi kullanırken veya bir Oyun oynarken herhangi bir sorun veya semptom yaşarsanız ACİLEN kullanmayı bırakın ve Hizmetlerimizi kullanmaya veya oyunu oynamaya devam etmeden önce doktorunuzla görüşün.

Sözleşmenin Bütünlüğü: İşbu Şartlar, Hizmetlere ilişkin sizinle aramızdaki tüm ve münhasır kavrayışı ve anlaşmayı oluşturur. İşbu Şartlar, Hizmetlere ilişkin aramızda daha önceden geçen tüm sözlü veya yazılı kavrayışların ve anlaşmaların yerine geçerek bunları hükümsüz kılar. 

Bölünebilirlik; Yetkili bir mahkeme herhangi bir sebepten dolayı bu Şartların herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verirse söz konusu hüküm mümkün olduğu kadar uygulanacak ve işbu Şartların diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Sizin Tarafınızdan Atama veya Aktarma Yapılamaması; İşbu Şartları kanun gereği veya başka bir şekilde yazılı rızamız olmadan tahsis edemezsiniz ya da devredemezsiniz.  İşbu Şartları, bu tür bir onay olmaksızın tahsis etme veya devretme girişimleriniz geçersiz olacaktır.  Biz, İşbu Şartları kısıtlama olmaksızın serbestçe tahsis edebilir veya devredebiliriz.  Yukarıda belirtilenlere tabi olarak işbu Şartlar; taraflar, halefleri ve izin verilen görevlileri için bağlayıcıdır ve yararına hüküm ifade eder. 

Bildirimler; İşbu Şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere işbu Şartlar kapsamında tarafımızca sağlanan tüm bildirimler veya diğer tebligatlar şu araçlarla sunulacaktır: (i) E-posta yoluyla veya (ii) Hizmetlere göndererek.  E-posta aracılığıyla yapılan bildirimler için alma tarihi, bu bildirimin e-posta ile aktarıldığı tarih olarak kabul edilecektir. 

Feragat Harici; İşbu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.  Bu tür herhangi bir haktan veya hükümden feragat, yalnızca yazılı olarak ve usulüne uygun olarak yetkili temsilcimiz tarafından imzalandığında geçerli olacaktır.  Tarafların işbu Şartlar kapsamındaki çözüm yollarından herhangi birini uygulamaları, işbu Şartlarda açıkça belirtilmediği sürece işbu Şartlar kapsamındaki diğer çözüm yollarına halel getirmeyecektir. 

21. İletişim Bilgileri 

İşbu Şartlar veya Hizmetler hakkında sorularınız varsa bize lütfen [email protected] adresinden ulaşın.